Αφιέρωμα στο έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία

Το σύμπαν

Κάλανταν

Τρίτος πλανήτης του δ του Ταώ, φέουδο του Οίκου των Ατρειδών και τόπος γέννησης του Πωλ Μουάντ’Ντιμπ Ατρείδη.
Οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με την αλιεία και την καλλιέργεια της γης.

Χάρτης Κάλανταν