Αφιέρωμα στο έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία

Αυτοκρατορία

Μέντατ

Η εξειδικευμένη γνώση μπορεί να αποδειχθεί τεράστιο μειονέκτημα, αν σε οδηγήσει μακριά, σε ένα μονοπάτι που δεν μπορείς πια να εξηγήσεις.
– Συμβουλή των Μέντατ.

 

Η Σχολή των Μέντατ ιδρύθηκε το 1234 Μ.Σ. από τον Γιλβέρτο Άλμπανς στον πλανήτη Σέπτιμους και μεταφέρθηκε στον Τλέιλαξ μία δεκαετία αργότερα.

Σύμφωνα με τον Άλμπανς, οι περίφημες σκεπτόμενες μηχανές της Παλαιάς Αυτοκρατορίας δε θα ήταν ποτέ δυνατόν να διαθέτουν ικανότητες που να ξεπερνούν αυτές του ανθρώπινου μυαλού, εφόσον οι ίδιες είχαν κατασκευαστεί από ανθρώπους. Έτσι, εγκαινίασε ένα πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων και τη δημιουργία μιας τάξης ανθρώπινων υπολογιστών τους οποίους ονόμασε Μέντατ.

Μετά από δέκα περίπου χρόνια στον Σέπτιμους, η Σχολή των Μέντατ μεταφέρθηκε στον πλανήτη Τλέιλαξ. Με την πάροδο του χρόνου, η αξία των Μέντατ αναγνωρίστηκε από όλους τους Οίκους της Λάντσρααντ, ακόμα κι από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Λίγο καιρό αργότερα, οι Μέντατ άρχισαν να λαμβάνουν και στρατιωτική εκπαίδευση. Μπορούσε εύκολα να τους ξεχωρίσει κανείς ανάμεσα στη συνοδεία των ευγενών κάθε Οίκου, παρατηρώντας τα γεμάτα στίγματα από χυμό σάφο χείλη τους (οι Μέντατ χρησιμοποιούσαν τον χυμό σάφο για να ενισχύουν τις διανοητικές δυνάμεις τους).

Οι Μέντατ που δε δεσμεύονταν από ανθρώπινους ηθικούς περιορισμούς έμειναν γνωστοί στην ιστορία ως “διεστραμμένοι” Μέντατ. Οι Τλεϊλάξου έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχολή νοοσωματικής εκπαίδευσης που φιλοξενούσαν στον πλανήτη τους κι έπεισαν τους απογόνους του Άλμπανς να τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν πειράματα με τη συμμετοχή Μέντατ και στόχο τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων νοητικής εκπαίδευσης.

Πολύ σύντομα, οι Τλεϊλάξου άρχισαν να “δημιουργούν” τους δικούς τους Μέντατ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροβιότητά τους, μέσα από προγράμματα δημιουργίας Γκόλα (ακριβή γενετικά αντίγραφα που έπαιρναν τη θέση των προκατόχων τους, μόλις αυτοί πέθαιναν).