Αφιέρωμα στο έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία

Αυτοκρατορία

Μπένε Τζέζεριτ

Οι ιδέες κυβερνούν το σύμπαν.
– Ρητό των Μπένε Τζέζεριτ.

 

Τι ακριβώς είναι η Αδελφότητα των Μπένε Τζέζεριτ; Σε πρώτο επίπεδο πρόκειται απλώς για μία γυναικεία σχολή νοοσωματικής εκπαίδευσης. Ένας τέτοιος ορισμός, όμως, όσο κι αν είναι κατά βάση ορθός, δεν εμπεριέχει τον πραγματικό ρόλο της Αδελφότητας ούτε τους μυστηριώδεις σκοπούς της. Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η Μπένε Τζέζεριτ προϋπήρχε της Μπατλεριανής Τζιχάντ. Ορισμένοι, μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν πως η Αδελφότητα ιδρύθηκε πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση, μια μυστική οργάνωση υπεύθυνη για τη διαφύλαξη αρχαίων τελετών και παραδόσεων. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η ίδια η Σερένα Μπάτλερ ήταν μία Μπένε Τζέζεριτ Απόκρυφου Βαθμού.

Όποια κι αν είναι τελικά η αλήθεια, η ουσία είναι πως η Αδελφότητα εμφανίζεται επίσημα στο ιστορικό προσκήνιο την εποχή της Μπατλεριανής Τζιχάντ. Πρόκειται πράγματι για μία σχολή νοοσωματικής εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες της οποίας, όμως, εκτείνονται σε πολλά ακόμα πεδία. Ήδη από πολύ νωρίς, μέλη των Μπένε Τζέζεριτ κατορθώνουν να επηρεάσουν τα πολιτικά πράγματα της νεοσύστατης Αυτοκρατορίας και να προωθήσουν το έργο της Αδελφότητας ως σύζυγοι ή παλλακίδες ευγενών. Όπως έμελλε να αποκαλυφτεί αρκετά χρόνια μετά την Εξέγερση του Αρράκις, στο επίκεντρο της δράσης των Μπένε Τζέζεριτ βρίσκεται ένα μακραίωνο πρόγραμμα γενετικής διασταύρωσης που έχει ως στόχο τη γέννηση του Κούιζατς Χάντεραχ, “εκείνου που μπορεί να βρίσκεται σε πολλά μέρη ταυτόχρονα”. Πρόκειται για τον αρσενικό Μπένε Τζέζεριτ, έναν υπεράνθρωπο που με τις ψυχικές του δυνάμεις θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του χρόνου και του χώρου.