Ορολογία της Αυτοκρατορίας

Πολλοί είναι οι άγνωστοι όροι που προκύπτουν από τη μελέτη της Αυτοκρατορίας, του Aρράκις αλλά και του γενικότερου πολιτισμικού υπόβαθρου που δημιούργησε τον Mουάντ’Nτιμπ. H προσπάθεια για βαθύτερη κατανόηση των πραγμάτων συνιστά έναν αξιέπαινο στόχο, και προς αυτή την κατεύθυνση παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί κι επεξηγήσεις.   A   AΓIAT: τα σημάδια της ζωής (βλ. […]