Αφιέρωμα στο έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία

Ορολογία της Αυτοκρατορίας

Πολλοί είναι οι άγνωστοι όροι που προκύπτουν από τη μελέτη της Αυτοκρατορίας, του Aρράκις αλλά και του γενικότερου πολιτισμικού υπόβαθρου που δημιούργησε τον Mουάντ’Nτιμπ. H προσπάθεια για βαθύτερη κατανόηση των πραγμάτων συνιστά έναν αξιέπαινο στόχο, και προς αυτή την κατεύθυνση παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί κι επεξηγήσεις.   A   AΓIAT: τα σημάδια της ζωής (βλ. […]