Αφιέρωμα στο έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία

Μέντατ

Η εξειδικευμένη γνώση μπορεί να αποδειχθεί τεράστιο μειονέκτημα, αν σε οδηγήσει μακριά, σε ένα μονοπάτι που δεν μπορείς πια να εξηγήσεις. – Συμβουλή των Μέντατ.   Η Σχολή των Μέντατ ιδρύθηκε το 1234 Μ.Σ. από τον Γιλβέρτο Άλμπανς στον πλανήτη Σέπτιμους και μεταφέρθηκε στον Τλέιλαξ μία δεκαετία αργότερα. Σύμφωνα με τον Άλμπανς, οι περίφημες σκεπτόμενες […]