Αφιέρωμα στο έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία

Κάλανταν

Τρίτος πλανήτης του δ του Ταώ, φέουδο του Οίκου των Ατρειδών και τόπος γέννησης του Πωλ Μουάντ’Ντιμπ Ατρείδη. Οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με την αλιεία και την καλλιέργεια της γης. Χάρτης Κάλανταν        

Θούφιρ Χάουατ

Είναι ευκολότερο να τρομοκρατηθείς από έναν εχθρό που θαυμάζεις. – Θούφιρ Χάουατ, Μέντατ κι Επικεφαλής Ασφαλείας του Οίκου των Ατρειδών. Διδάσκαλος των Εκτελεστών του Οίκου των Ατρειδών, ένας από τους ικανότερους Μέντατ  στα χρονικά της Αυτοκρατορίας. Προσέφερε τις υπηρεσίες του στον Δούκα Πάουλους Ατρείδη , καθώς και στον διάδοχό του, Λίτο. Διαδέχτηκε τον Πάιτερ Ντε […]