Αφιέρωμα στο έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία

Σαντάμ IV

Υπάρχουν εκείνοι που φθονούν τους άρχοντές τους κι εκείνοι που αδημονούν να καταλάβουν κυβερνητικούς θώκους, να γίνουν μέλη της Λάντσρααντ ή να έχουν άμεση πρόσβαση στο μελάνζ. Τέτοιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πόσο δυσβάσταχτο μπορεί να γίνει για έναν ηγέτη το καθήκον να λαμβάνει απλές αποφάσεις. -Αυτοκράτορας Σαντάμ Κορρίνο ΙV. Ο Αυτοκράτορας Πατισάχ, ο ογδοηκοστός πρώτος […]